Love og regler

Der gælder detaljerede regler for opsætning af pejse og brændeovne, både med hensyn til sikkerhed, opstilling, tilslutning til en skorsten og til selve skorstenen. Reglerne findes i “Bygningsreglement for småhuse”. Tal med arkitekten og spørg eventuelt kommunens tekniske forvaltning til råds. En pejs defineres som et åbent ildsted, mens brændeovne og lignende er lukkede. Gulvet under ildstedet skal være af et ikke brændbart materiale, f.eks. metalplade eller klinker.

Flere lukkede ildsteder må godt tilsluttes samme skorsten, åbne ildsteder skal tilsluttes egen skorsten. En almindelig brændeovn må ikke tilsluttes en skorsten, hvis denne også er tilsluttet et gasfyret ildsted. Der gælder samtidig en række regler for selve skorstenen og dens placering i forhold til de øvrige bygningsdele. Det en god idé at spørge den lokale skorstensfejermester til råds. Skorstensfejeren skal altid underrettes, når der installeres ildsted eller skorsten, og skorstenen skal fejes mindst 1 gang om året af hensyn til risikoen for soddannelse, løbesod og eventuel skorstensbrand. Du kan informere dig om de nøjagtige regler på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, www.ebst.dk.

 

Lovgivning vedr. salg af bolig med brændeovn fra før 2003 

Denne information er udarbejdet med baggrund i Miljø- og Fødevareministeriets pressemateriale omkring den kommende lovgivning vedr. salg af bolig med brændeovn installeret. Vi må dog tage forbehold for tekstens indhold, idet den endelige lovtekst kan afvige fra ministeriets udsendte pressemateriale.

Den nye lov, skal være med til at reducere partikeludledningen. Med loven er det obligatorisk, at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003 (31.12.2002), når en bolig bliver handlet (hus, lejlighed eller sommerhus).

De nye regler i ejerskifteordningen er trådt i kraft pr. 1. august 2021.

Læs mere her