Funktion og betjening

Hovedparten af pejse og brændeovne er overskuelige at betjene. Det er i de fleste tilfælde let at tænde op med et par tændblokke, og varmen reguleres ofte lige så enkelt som på en radiator. Brug kun rent, tørt træ i pejs eller brændeovn, og sørg for tilstrækkelig tilførsel af ilt under forbrændingen. Brænd lidt ad gangen – for meget brænde kan betyde for lav forbrændingstemperatur.

Ovnen tømmes for aske med mellemrum, og det er en god idé at lade lidt aske blive tilbage i bunden. Det gør det nemmere at tænde op næste gang. Man skal regne med, at det kan tage lidt tid at blive fortrolig med betjeningen af en ny brændeovn eller pejs, hvis man ikke har erfaring i at fyre med træ.

Den økonomiske fordel
Der kan være store beløb at spare på energiregningen ved at fyre med træ. Det præcise regnskab afhænger af boligens størrelse og den aktuelle pris på olie, men en typisk familie kan spare en stor del af varmeudgifterne ved at bruge pejsen eller brændeovnen som supplerende energikilde. Ofte kan investeringen tjenes hjem på få år.

En brændeovn med størst muligt hensyn til miljøet
Med en Westfire-brændeovn får du en ovn, der udnytter brændet så effektivt, at den forurener absolut minimalt og opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa.