Garanti / Reklamationsret

Garanti

Alle Westfire brændeovne gennemgår nøje kvalitetskontrol, og vi lægger en ære i at levere et ensartet kvalitetsprodukt hver eneste gang.

Når det så er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpå vi giver 5 års garanti.

Garantien på Westfire produkter omfatter ikke:

  • Sliddele, såsom vermiculite plader i brændkammer, glas, pakninger, greb, støbejernsbund, rysterist
  • Skader, som følge af forkert betjening, forkert tilslutning, manglende eller forkert vedligeholdelse (se brugermanual)
  • Overophedning / nedbrydning af materialerne, forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde, energikoks eller for stor mængde brænde
  • At produktet er sluttet til en skorsten med dårligt træk, f.eks. for kort/lang eller utæt skorsten
  • Lakskader forårsaget af placering/opbevaring i ikke opvarmede eller fugtige omgivelser samt aftørring med fugtige klude og rengøringsmidler.
  • Al normalt slitage på sliddele / forbrugsdele samt lakken.
  • Skader, der er forårsaget af ydre påvirkninger af fysisk karakter.
  • Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande.
  • Montering og/eller demontering ved en garantireparation eller ombytning til nyt produkt.
  • Utæt Inddækning pga. manglende vedligeholdelse af silikone fuge (skal efterses en gang årligt), eller fejl montering, som gør at vandet ikke kan løbe fra (især vigtig ved lav taghældning).

Dog vil der altid være 6 måneders garanti på alle sliddele, der ikke er omfattet af øvrige garantier.

 

Reklamationsret

Du har 2-5 års reklamationsret på alle vores produkter ifølge ovenstående specifikationer. Det betyder, at du inden for denne periode kan reklamere over fejl og mangler på produktet.

Foreligger der fejl, som er omfattet af denne reklamationsret, ved leverancen til kunden, eller opstår sådanne fejl under garantiperioden, påtager Westfire sig at sende en passende erstatningskomponent omkostningsfrit for at afhjælpe fejlen, ombytte varen, lade handlen går retur eller give afslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Westfire er ikke forpligtet til at yde assistance i forbindelse med montering/udskiftning af komponenter.

Udover ovenstående garantiregler har forbrugeren selvfølgelig også de rettigheder, der fremgår af købeloven. Det betinger, at reklamationen er berettiget, og at den ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug eller anden skadevoldende adfærd.

Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Al henvendelse vedrørende reklamationer kan gå gennem den forhandler hvor brændeovnen er købt. Medbring købsfaktura og billeder.