Lovgivning vedr. salg af bolig med brændeovn fra før 2003

Denne information er udarbejdet med baggrund i Miljø- og Fødevareministeriets pressemateriale omkring den kommende lovgivning vedr. salg af bolig med brændeovn installeret. Vi må dog tage forbehold for tekstens indhold, idet den endelige lovtekst kan afvige fra ministeriets udsendte pressemateriale.

Den nye lov, skal være med til at reducere partikeludledningen. Med loven er det obligatorisk, at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003 (31.12.2002), når en bolig bliver handlet (hus, lejlighed eller sommerhus).

De nye regler i ejerskifteordningen er trådt i kraft pr. 1. august 2021.

Boligkøberen er derefter forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst. Det er boligkøbers ansvar at melde og dokumentere brændeovnens alder ved tinglysning af skødet. Udskiftning eller afblænding skal ske inden for 12 måneder.

Vi henviser til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for yderligere information.

 

Skal brændeovnen skiftes?

Det kan være svært at konstatere eller dokumentere, om en brændeovn er fra før 2003.  Som hovedregel kan du gå ud fra, at nedenstående er gældende:

Vi kan med sikkerhed sige, at har din brændeovnen et CE mærke, så er den produceret fra 2006 og fremefter, og skal derfor ikke skiftes.

Er klassificeringen på mærkaten DS og teksten Westfire ApS, skal ovnen muligvis skiftes, se nedenstående liste.

Er klassificeringen på mærkaten DS og teksten Westfire A/S, skal ovnen skiftes.

 

For at danne et nemt overblik over, hvilke Westfire brændeovne der kan være omfattet af lovgivningen, har vi udarbejdet nedenstående to lister.

Finder du ikke din brændeovn på en af listerne, bedes du rette henvendelse til din lokale skorstensfejer, hvor du eventuelt kan få din brændeovns installationsdato oplyst samt rekvirere dokumentation.

Westfire ApS Brændeovne – skal IKKE skiftes Westfire ApS Brændeovne – SKAL skiftes
Westfire 37 – alle modeller Westfire 4-5-9 – Reg. Nr. / Produktionsnummer under 1866
Westfire 36- alle modeller
Westfire 35
Westfire 33-34
Westfire 32
Westfire 26-27-28
Westfire 23 – alle modeller
Westfire 21 – alle modeller
Westfire 17-18-19
Westfire 15-16-20
Westfire one
Westfire Two
WF Eclass
Westfire 13
Westfire 10
Westfire 7-8
Westfire 4-5-9 – Reg. Nr. / Produktionsnummer over 1866
Westfire 1-2-3