Love og regler

Der gælder detaljerede regler for opsætning af pejse og brændeovne, både med hensyn til sikkerhed, opstilling, tilslutning til en skorsten og til selve skorstenen. Reglerne findes i “Bygningsreglement for småhuse”. Tal med arkitekten og spørg eventuelt kommunens tekniske forvaltning til råds. En pejs defineres som et åbent ildsted, mens brændeovne og lignende er lukkede. Gulvet under ildstedet skal være af et ikke brændbart materiale, f.eks. metalplade eller klinker.

Flere lukkede ildsteder må godt tilsluttes samme skorsten, åbne ildsteder skal tilsluttes egen skorsten. En almindelig brændeovn må ikke tilsluttes en skorsten, hvis denne også er tilsluttet et gasfyret ildsted. Der gælder samtidig en række regler for selve skorstenen og dens placering i forhold til de øvrige bygningsdele. Det en god idé at spørge den lokale skorstensfejermester til råds. Skorstensfejeren skal altid underrettes, når der installeres ildsted eller skorsten, og skorstenen skal fejes mindst 1 gang om året af hensyn til risikoen for soddannelse, løbesod og eventuel skorstensbrand. Du kan informere dig om de nøjagtige regler på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, www.ebst.dk.